Wiadomosci.Goniec.pl > Polityka > Tak ma głosować Polak katolik. Episkopat opublikował "vademecum wyborcze"
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 21.09.2023 14:19

Tak ma głosować Polak katolik. Episkopat opublikował "vademecum wyborcze"

lokal wyborczy vademecum
ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER; screen KEP

Vademecum wyborcze dla Polaków-katolików ujrzało światło dzienne. Kościół postanowił pomóc wiernym przy wyborcze kandydatów, których 15 października wybiorą na karcie do głosowania. Księża postanowili wyjaśnić, na kogo powinno się głosować i co zrobić, gdy wygra kandydat, które wartości nie są zbieżne z kościelną wizją świata. 

Wybory 2023: Episkopat opublikował Vademecum Wyborcze Katolika

Vademecum Wyborcze Katolika to zbiór zasad, którymi powinien się kierować wyborca będący jednocześnie katolikiem. Episkopat opublikował specjalne zasady dotyczące wyborów 2023.

Zbiór zasad, jakimi powinien kierować się wyborca katolik, jest prosty. Niemniej już na początku Kościół podkreślił, że nie należy unikać pojawienia się w lokalach wyborczych. 

Mateusz Murański do dziś nie został pochowany? "Nie ma takiego miejsca"

Wierni otrzymali specjalne vademecum wyborcze

Vademecum wyborcze Polaka-katolika stanowi jasno. - Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika - czytamy w dokumencie Episkopatu. Księża dodają, iż oddanie głosu w czasie wyborów to nic innego, jak dowód “podstawowego zaangażowania” się “na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

Wśród wytycznych, jakimi musi kierować się zdaniem Episkopatu katolicki wyborca jest już to, jaką postawę prezentuje dany kandydat. Konieczne jest poznanie wartości danego polityka ubiegającego się o głos w wyborach 2023.

Wyborca-katolik musi wybierać kandydatów kierujących się “nienegocjowalnymi wartościami”. Mowa o jasnym stanowisku do małżeństwa osób przeciwnej płci, “prawo do życia od poczęcia” oraz prymat rodziców w wychowaniu dzieci. Biorący udział w wyborach katolik musi przeciwstawić się wybieraniu osób budujących świat “tak, jakby Boga nie było”. Episkopat poruszył również kwestię dotyczącą ewentualnego wygrania osób stojących w sprzeczności z wartościami Kościoła.

Episkopat wyjaśnia co robić, gdy wygra "zły" kandydat

W vademecum wyborcy-katolika znaleźć można jasne wskazanie, iż wyborcy powinni uszanować wyniki wyborów. Nie można podważać ich w przypadku wygrania kandydata mających inny światopogląd do osoby wierzącej. W ramach dokumentu przygotowanego przez  Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski dowiedzieć można się również, co robić, gdy rządzący wprowadzą przepisy godzące w podstawowe wartości katolików.

- Gdyby (przyp. red.) sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu - czytamy w vademecum. Duchowni dodali, że ówczesny sprzeciw katolika wobec prawa burzącego światopogląd wierzącego to wynik posłuszeństwa wobec Boga i nie wynika on “z racji politycznych”.

Źródło: kep